Denne sektoren har ansvaret for arealplanlegging, kart- og oppmålingstenester, byggesaker, landbruksforvaltning, VAR-området, vegar og kommunale bygningar/eigedomar. Sektoren har og ansvar av kommunen sine bygge- og anleggsprosjekt.

Hovudarbeidsoppgåver:

 • forvaltning og utvikling av kommunen sine eigedomar
 • prosjektleiing for kommunale byggjeprosjekt
 • utvikling og drift av VAR
 • delta i kommunen sine vaktordningar – tekniske anlegg, brann og redning
 • stillinga rapporterer direkte til teknisk sjef.

Kvalifikasjonar:

 • utdanning frå høgskule eller teknisk fagskule der fagkretsen innan bygg- og ingeniørfag vert vektlagt
 • relevant erfaring frå privat og offentleg sektor
 • erfaring med prosjektstyring
 • god kjennskap til Plan- og bygningslova, Lov om off. innkjøp og anna relevant regelverk
 • god kjennskap til IKT som arbeidsverktøy
 • god økonomiforståing

Personlege eigenskapar:

 • vere målretta, systematisk og resultatorientert
 • arbeide sjølvstendig og ha god gjennomføringsevne
 • samarbeida godt med andre
 • gode norskkunnskapar

Vi kan tilby:

 • faglege utfordringar og sjølvstendige oppgåver
 • eit inkluderande, triveleg og godt arbeidsmiljø
 • løn etter avtale
 • god pensjonsordning
 • fleksitidsordning
 • Leikanger kommune er ei IA-bedrift

Den som vert tilsett må ha førarkort klasse B og disponere eigen bil. Godtgjersle etter gjeldande regulativ.
Det er 6 månader prøvetid i stillinga. Tilsetjinga skjer elles på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av lover, reglar og tariffavtale.

Spørsmål om stillinga kan rettast til teknisk sjef Ervin Beheim 57655624 / 97524382.

Søknaden sender du på vårt elektroniske søknadsskjema

Søknadsfrist 7. januar 2018.

Leikanger kommune med 2300 innbyggjarar er Sogn og Fjordane sitt administrasjonssenter med høgkompetanse knytt til Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Statens vegvesen, NAV og DIFI. Regionsenteret Sogndal med sitt høgskule- og forskningsmiljø og direkte flysamband til Oslo og Bergen ligg 20 min unna. Leikanger er kjend for frukt, reiseliv og unike friluftsaktivitetar knytt til isbrear, fjell og fjord.

Frå 01.01.2020 vil kommunane Leikanger, Sogndal og Balestrand bli ein del av nye Sogndal kommune. No går vi inn i ein periode med samskaping og nytenking i forhold til utvikling av tenesteområda til den nye kommunen.