Formannskapet sine medlemmer og varamedlemer er valde som arbeidsgjevarrepresentantar i administrasjonsutvalet.