Strikkekafé med handarbeidslaget Sans og Samling

Handarbeidslaget startar opp att med strikkekafé i butikken vår i Riverdalen 2 på tysdager i oddetalsveker, kl. 19.00-21.00. Alle er velkomne.

Vi treng personar som kan ta på seg ansvaret med å vere «vertskap» for strikkekafeen dei ulike datoene. Konkret tyder dette å låse opp, koke kaffi/tevatn og stenge for kvelden. Meld i frå her om du kan ta ansvar for ein eller fleire kveldar.

Arrangør: HANDARBEIDSLAGET SANS OG SAMLING
: Sans og Samling, Riverdalen 2, Hermansverk
Tid: tirsdag 26. mars 19:00
Kultur
http://www.sansogsamling.net/2019/01/24/st...