Frivillighetssentralen med trekkspelmusikk, allsang og dikt

Frivillighetssentralen med trekkspelmusikk, allsang, dikt, kaffi og kaker – annakvar onsdag, oddetalsveker

: Sogndal helse- og omsorgssenter
Tid: onsdag 28. august 11:00