Fotoarkivet etter fotograf Elen Loftesnes

Lokalhistorisk laurdagsmøte.
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane digitaliserar
fotografia til Elen Loftesnes. Ho var fotograf
i Sogndal i tida 1930-1960.
Elin Storøstevik og Jane Gammelby, begge
frå fylkesarkivet, presenterer prosjektet.
Kanskje kjenner du deg igjen på noen av
fotografia? Kanskje ynskjer du å hjelpe til
med å stadfeste opplysningane vi har, og håper
på å få tak i om desse bileta?
Vel møtt til eit nytt lokalhistorisk
laurdagsmøte!

Arrangør: SOGNDAL BIBLIOTEK
: Sogndal bibliotek
Tid: lrdag 19. oktober 14:00
Alle