Formannskapet har vedteke å leggja framlegg til revidert planprogram for arealdelen i kommuneplanen  2016 - 2026 ut på høyring i tråd med § 4-1 og 11-12 i plan- og bygningslova.

Det reviderte planprogrammet har eit tillegg om utgreiingsdelen og konsekvensanalysar.

Planprogrammet finn du her

Merknader kan sendast på vårt elektroniske høyringsskjema, på e-post til postmottak@leikanger.kommune.no eller som brev til Leikanger kommune, Skrivarvegen 7, 6863 Leikanger.

Frist for merknader er 20. april 2017.