Sakliste:

  • Organisering
  • Vedtekter for sentralen
  • Frivillig arbeid og inkludering (flyktningtenesta)
  • Innspel/idear frå lag, organisasjonar og elles andre

Alle lag, organisasjonar og einskildpersonar som ynskjer å delta i frivillig arbeid er hjarteleg velkomne!

Framlegg til vedtekter