Pris for sekker/posar 2019

Blanke restavfallssekker for levering av restavfall på miljøstasjonen kr. 48,- pr. rull
Ekstra restavfallssekk (raud) kr. 83,- pr. sekk
Hundelortposar kr. 30,- pr. rull
Bioposar til matavfall kr. 52,- pr. rull
Plastsekker til plastemballasje kr. 55,- pr. rull