Leik og dans
Eit aktivitetstilbod til barn i barnehagealder 2-6 år. Meir informasjon på Facebook (Leik og dans, Leikanger).

Sogn kulturskule
Interkommunal kulturskule med opplæring i song og mange ulike instrument. Sjå meir informasjon på nettsida www.sognkulturskule.no

Krudlalaget
Folkesong for barn i alderen 3-9 år. Eit tilbod frå Sogn kulturskule.

Dans utan grenser
Dans for barn og ungdom frå 1. klasse og oppover. Det er ungdomar som sjølve dansar i Dans utan grenser som er instruktørar - 2 eller fleire instruktørar har ansvar for kvar gruppe. Kontaktperson: Rønnaug Breie tlf. 992 86 153. Informasjonsfolder/timeplan (pdf)

Barnas Turlag

Eit turlag for barn frå 0 til 12 år, som arrangerer turar i områda rundt Leikanger og i fjellheimen.
For meir info https://www.facebook.com/groups/266929406288/ eller kontakt leiar Sindre B. Ramung tlf 976 82 499.

Systrond 1 speidargruppe
Speiding er friluftsliv, vennskap, samarbeid og opplevingar gjennom møter og turar.
Me er mykje ute i naturen, og har minst ein overnattingstur kva månad der me stort sett bur i telt eller gapahuk, av og til hytte. 
Systrond 1 har om lag 50 medlemar frå 5. klasse til vaksne leiarar.
For meir info https://facebook.com/systrond1 eller kontakt petter@stenstadvold.no/mobil 41530965


Leikanger skulemusikk

Syril

Sogn fridykkarklubb
Sogn fridykkarklubb er eit idrettslag under Norges dykkerforbund. Vi har faste treningar/aktivitet i basseng i Sogndal, med særleg fokus på barn og ungdom i alderen 8-18 år. Vi har eit lavterskeltilbod utan konkurranselement. Medlemsskap gir fri tilgang til bassengtreninga. Meir informasjon på Facebook (Sogn fridykkarklubb).

Leikanger Jakt- og fiskelag

Leikanger skyttarlag


Me har utfordra laga og organisasjonane til å presentere seg sjølv, så her vil det komme meir info etterkvart.