Frå 01.01. - 31.07.2019 gjeld fylgjande satsar for foreldrebetaling i barnehagane i Leikanger kommune:

 1. 100% plass: kr. 2.990,- per månad
    60% plass: kr. 2.296,- per månad
 2. Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 eller fleire.
 3. Betaling for kjøp av einskilddagar vert sett til kr. 336,- per dag
 4. Betaling for mat i dei kommunale barnehagane vert fastsett til kr. 300,- per månad for 100% plass og elles justert prosentvis etter opphaldstid.
 5. I tillegg gjeld reglar fastsett av Stortinget om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for familiar med låg inntekt.

 

Frå 01.08. - 31.12.2019 gjeld fylgjande satsar for foreldrebetaling i barnehagane i Leikanger kommune:

 1. 100% plass: kr. 3.040,- per månad
    60% plass: kr. 2.220,- per månad
 2. Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 eller fleire.
 3. Betaling for mat i dei kommunale barnehagane vert fastsett til kr. 300,- per månad for 100% plass og kr. 220,- per månad for 60% plass.
 4. I tillegg gjeld reglar fastsett av Stortinget om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for familiar med låg inntekt                

 

Foreldre betalar for 11 månader i året, juli er betalingsfri.