Søk om plass

Leikanger kommune har to felles opptak for kommunale og privat barnehage. Hovudopptaket har søknadsfrist 1. februar og suppleringsopptaket har søknadsfrist 1. oktober. I tillegg har me løpande opptak gjennom heile året dersom det er ledige plassar