Det er barseltrening kvar fredag kl 10.45-12.00 på fysioterapiavdelinga på helsesenteret. Tilbodet er for mødre og deira born frå dei er 6 veker til ca eitt år. Det er styrketrening for mødrene, og det vil vera nokon til å passe borna når mor trenar.
Denne treninga vert også tilpassa for gravide, slik at det er kombinert barsel- og gravidtrening.

Treninga kostar kr 55,- per gong. Faktura for treningane sendast på slutten av eitt treningssemester. Fysioterapeuten held kontroll på kven som er på treningane kvar gong.

Vel møtt!

Helsing Melissa fysioterapeut