Sogn brann og redning IKS er felles brann- og redningsteneste for kommunane Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster.

Dei utfører alle oppgåver med heimel i brannlova, som t.d. søknader om oppskyting/sal av fyrverkeri og oppbevaring av brannfarleg gass/væske, tilsyn med særskilte brannobjekt, feiing og bustadtilsyn, samt beredskap i forbindelse med brann og andre ulykker. 

Sjå meir informasjon på Sogn brann og redning IKS si nettside