Rettleiande snødjupner for å starte brøyting: hovudvegar 8 cm, sidevegar 10 cm.

Hovudvegar skal vere gjennombrøyta til kl. 07.00. Strøing skal i utgangspunktet skje i ordinær arbeidstid. Utanom arbeidstida skal strøing starte etter nøye behovsvurdering.