Det er planlagt ei bustadtomt mellom 4-mannsbustaden og gbnr 20/55 (sjå kart). I utgangspunktet er det sett av til ein 4-mannsbustad, men det kan vere aktuelt å gjere om til tomannsbustad.

Dersom det er interesse for tomta, vil ho bli målt opp slik at ein får eksakt storleik.

 

Kontaktperson Per Holen Tlf: 57 65 56 03