Bustønad er ein statleg økonomisk støtteordning for deg som har låg inntekt og høge buutgifter.
Meir informasjon og søknadsskjema finn du på http://husbanken.no/bostotte/
Dersom du treng hjelp eller rettleiing ved utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med NAV Leikanger.