Dersom du skal sende søknad eller melding om tiltak, kan du:

  • fylle ut byggesøknad via ByggSøk. Der vert du rettleia gjennom byggesøknaden og får hjelp av hjelpetekstar undervegs i utfyllinga.
  • få skjema til byggjesøknad i Serviceekspedisjonen.