Pleie og omsorgstenesta har dagsenter for heimebuande personar med demens på Leikanger sjukeheim. Dagsenteret er ope tysdag og torsdag.
Føremålet med tenesta er auka livskvalitet ved sosialt samvær og diverse aktivitetar, og ikkje minst avlasting for pårørande.

Kontaktinformasjon:
Demenskoordinator Berit Elverheim tlf 489 54 941 (kontortid onsdagar),
Heimesjukepleien tlf 918 12 767