Streetdance og Hiphop handlar i hovudsak om det å vise eigen identitet gjennom dans, ha sin eigen stil og leike seg til musikken og rytmane i musikken. Elevane fekk ei grundig innføring av basisteknikkar, musikkforståing (rytme og bevegelse) og freestyle/improvisasjon i ulike kombinasjonar og koreografi. Ein inspirerande workshopturne med svært dyktige instruktørar.
5. og 6. klassingar ved Leikanger barneskule      Danseinstruktørane