Den midterste delen av hallen (hall 2) er stengd for all aktivitet inntil videre.