Kjenner du nokon som gløymer? Då kan du ta kontakt med kommunen sin demenskoordinator.

Alle kan ta kontakt, både personar med demens, pårørande og vener.

Kommunen driv dagsenter to dagar i veka for personar med demens. Målet er ein bedre kvardag for den enkelte og avlasting for pårørande.

Meir informasjon om demens finn du mellom anna på
www.nasjonalforeningen.no
www:aldringoghelse.no

Du kan og ringe anonymt til demenslinja 815 33 032