Nasjonalt senter for e-helseforskning har ansvar for ei ny, digital, nasjonal undersøking om helse og sjukdom. Innbyggarar i nye Vestland fylke er valde ut til å være mottakarar av spørjeundersøkinga, som går føre seg via mobiltelefon/SMS. 

Dei fyrste SMS-ane blir sendt ut på laurdag denne veka.