Har du eit talent innanfor musikk, dans, teater, visuell kunst, skapande skriving, sirkus eller anna, kan du søka Drømmestipend. Søknaden leverer du gjennom kulturskulen (www.sognkulturskule.no), men du ikkje vera elev for å søka.

https://drommestipendet.no/ finn du informasjon om kva søknaden bør innehalda.