Leikanger sjukeheim
Ohnstadhaugen 15
6863 Leikanger

Telefon
Ekspedisjon                    48 95 34 89

Avd.sjukepleiar, sjukeheimen  
 Solrun Njøs Amundsen 90 72 63 70

Avd.sjukepleiar, heimetenestene
  Solfrid Høyheim            91 81 27 67

Tenesteleiar
Hanne Hoff
Telefon 48 95 49 58
Send e-post