Stad: Torget på sjukeheimen
Tid: annankvar fredag kl 11.00- 13.00
Ansvarleg for eldrekaféen er :
Oddbjørg Hildeskor/ Kristin Citrozki

Her legg vi tilrette for at heimebuande eldre får treffast for sosialt samvær over ein kaffikopp og nysteikte hellekaker. Det er sang og musikk etter matøkta.

Eldrekaféen hentar og bringar heim kl.13.00.

Pris:
For dei som kjem sjølve: kr. 30,-
For dei som blir henta av eldrekaféen: kr. 50,-

Ved spørsmål ring heimesjukepleien tlf. 918 12 767 eller sjukeheimen tlf.57 65 56 55