Kontaktinformasjon
Navn: Telefonnr: E-post:
Ordførar Jon Håkon Odd 57 65 56 01 Send e-post
Rådmann Odd Arve Rakstad 57 65 56 02 Send e-post
Kommunalsjef Per Holen 57 65 56 03 Send e-post
Tenesteleiar samfunnsutvikling og kultur
Aase Bruntveit Njøs
57 65 56 04 Send e-post

Me kan hjelpe til med:

  • Råd og rettleiing
  • Økonomiske støtteordningar
  • Informasjon om ledige lokale
  • Utbyggingsareal