Kvifor opprette ein digital postkasse?

  • Det er tryggare enn epost
  • Det er raskare enn vanleg postgang
  • Det er gratis å bruke
  • Du tek i mot og lagrar viktige brev på ein stad, både frå offentlege og private verksemder
  • Du får viktige brev der du er
  • Miljøvenleg

Du kan velje to typar digital postkasse. Digipost eller e-Boks.

Opprett din digitale postkasse her

Spørsmål og svar om digital postkasse