Norsk Landbruksrådgjeving Vest inviterer til fagdag saman med Lærdal Grønt 26. februar 10.30-16.30.

Meir informasjon og påmeldingsskjema