Mindre mengder kan leverast på Miljøstasjonen på Kvålen i opningstida torsdagar kl 1200 til 1800.
Har du større mengder, ta kontakt med SIMAS, tlf. 57 65 70 70 eller e-post firmapost@simas.no

Farleg avfall som inneheld helse- og miljøfarlege stoff skal ikkje leverast saman med anna hushaldsavfall eller næringsavfall.

Farleg avfall er tildømes måling, olje, filter, plantevernmiddel og bilbatteri.