Feie- og tilsynsavgift 2019
Teneste  Pris
Feiing kvart år, tilsyn 4. kvart år
kr. 675,-
Feiing 2. kvart år, tilsyn 4. kvart år kr. 405,-
Feiing 4. kvart år, tilsyn 4. kvart år kr. 275,-

 

Mva. kjem i tillegg.