Sommaren 2018 har pleie- og omsorgstenesta trong for ferievikarar til
Sjukeheimen
Heimehjelp
Heimesjukepleie
Tiltak for funksjonshemma (miljøarbeidarar)
Reinhald

Vi søker etter sjukepleiar, helsefagarbeidar/hjelpepleiar, miljøarbeidar og assistent

Årsløn (for tida):
Sjukepleiar : kr 376 200 – 456 500
Sjukepleiarstudentar årsløn: ferdig 1 år kr. 333 300
                                              ferdig 2 år kr. 357 800
Fagarbeidar : kr. 333 000 – 401 200
Assistent : kr. 288 500  – 391 200

Søkarar til heimetenestene må ha førarkort for bil.

Det er krav om politiattest for alle som jobbar i helse- og omsorgstenesta, jf. Helse-og omsorgstjenesteloven § 5-4

Tilsetjing i alle stillingane skjer elles på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar. Løna vil bli endra i tråd med sentralt tariffoppgjer.

For nærmare opplysningar om stillingane kontakt konstituert tenesteleiar for pleie og omsorg Hanne Hoff  tlf. 57 65 56 51.

Søknad sender du på vårt elektroniske søknadsskjema

Søknadsfrist: 12. mars 2017