Du kan førehandsrøyste i kva kommune som helst, men hugs at røysta di må nå fram til heimkommunen din innan valdagen.

Leikanger sjukeheim vert det halde førehandsrøysting onsdag 6. september kl. 12.00 til 13.00.
 

Heimerøysting/ambulerande røysting
Veljarar som grunna sjukdom eller nedsett funksjonsevne ikkje har høve til å førehandsrøyste i serviceekspedisjonen i Tinghus 1, på sjukeheimen eller røyste på valdagen, kan tinge ambulerande røystemottak heime hos seg eller på institusjon.

Slik avtale kan gjerast med serviceekspedisjonen på tlf 57655600 seinast tysdag 5. september 2017.