Målet med folkehelsearbeidet er å fremje fysisk, psykisk og sosial helse og velvære hjå innbyggjarane.