Kviknesalen onsdag 24. oktober kl. 18.00 - 20.00

  • Musikk ved Tor Talle og Kai Martin Brekke
  • Ordførarane og prosjektrådmann har samtale med Knut Henning Grepstad
  • Engasjerte ungdommar frå Balestrand deltek
  • Enkel bevertning

Velkomen!

Du kan også følgje folkemøtet på: https://www.youtube.com/watch?v=f0DQpWi5CfQ