Ny forskrift om politivedtekt for Leikanger kommune vart fastsett av Leikanger kommunestyre 17. februar 2017 og stadfesta av Politidirektoratet 22. september 2017 med nokre endringar

Forskrift om politivedtekt, Leikanger kommune