Frisklivssentralen er eit interkommunalt kompetansesenter på livsstilsendring og langvarige helseutfordringar for Leikanger, Luster og Sogndal. Dei har kontordagar i alle tre kommunane.

Frisklivssentralen Sogn tilbyr ulike frisklivstilbod og lærings- og meistringstilbod.


Følg Frisklivssentralen Sogn på facebook.

 

Frisklivssentralen Sogn - Logo.png