Frisklivssentralen gir hjelp og støtte til å endre levevanar og førebygge livsstilssjukdommar knytt til fysisk aktivitet, kosthald og røyking. Vi har individuelle samtalar og har gruppetilbud innan fysisk aktivitet, kosthald og røykeslutt. Du treng ikkje ha ein diagnose eller vere sjuk for å ta kontakt med frisklivssentralen.


Følg Frisklivssentralen Sogn på facebook!

Frisklivssentralen Sogn - Logo.png