I desse dagar kjem trekkfuglane frå Sentral-Europa. Eit stort utbrot av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjer at det er høg risiko for at desse fuglane kan bere med seg smitte.

Mattilsynet oppmodar folk som ferdast langs sjø og vatn og våtmarksområde om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fuglar.

Slik melder du frå: Les meir i meldinga frå Mattilsynet (pdf.)