Leikanger kommune ved teknisk drift har ansvaret for drift av gatelys langs kommunale vegar. Sognekraft utfører vedlikehald etter oppdrag frå Leikanger kommune. Vedlikehaldssyklus er ein gong i året, i november.

Deler av gatelysa er heilt utkopla i perioden 20. mai til 20. august. Resten av året er gatelysa utkopla frå kl 23.00 til kl 07.00 dei fleste stader. 

Dersom nokon registrerer feil på gatelys, kan det meldast til serviceekspedisjonen på telefon 57 65 56 00.