Leikanger helsestasjon tilbyr no gratis HPV vaksine til alle kvinner fødde i 1991 eller seinare. Ta kontakt med helsestasjonen for avtale om time. Vaksina vert sett som sprøyte i overarmen, og skal gis til saman tre ganger. Andre dose gis minst ein månad etter den første. Siste dose gis minst fem månader etter andre dose.

Sjå meir informasjon på nettsida til folkehelseinstituttet