Det skal søkjast om graveløyve ved all graving på privat og offenteleg grunn.

Kommunen gir graveløyve på grunnlag av opplysningar om kablar eller røyr i grunn. Søkjar må innhente oversyn om kablar eller røyr i bakken frå Sognekraft , Geomatikk og Leikanger kommune. Graveløyve vert gitt etter at kablar og røyr er påvist i terenget. Graveløyve gjeld ikkje som byggeløyve.

Sognekraft, telefon 57698600, e-post post@sognekraft.no
Geomatikk, telefon 09146, e-post gravemeldinga.oslo@geomatikk.no

Kontaktperson i kommunen:
Byggesakshandsamar Hildur Kuld
Telefon 57 65 56 74
Send e-post