Satsar for praktisk bistand i heimen/heimehjelp 2019
Inntekt Abonnement pr. månad Pr. time
Inntil 2G   kode 120 kr.   210,- kr.  52,- t.o.m 4t/mnd
2G-3G      kode 130 kr.   954,- kr. 106,- t.o.m. 9t/mnd
3G-4G      kode 140 kr. 1.629,- kr. 181 ,- t.o.m. 9t/mnd
4G-5G      kode 150 kr. 2.124,- kr. 236t.o.m. 9t/mnd
5G-6G      kode 160 kr. 2.412,- kr. 268,- t.o.m. 9t/mnd
Over 6G   kode 170 kr. 2.673,- kr. 297,- t.o.m. 9t/mnd

Grunnbeløpet (G) er kr. 99 858,- pr. 1. mai 2019, dette blir justert kvart år.