Innbyggjarar som på grunn av sjukdom, nedsett funksjonsnivå eller anna har behov for personlig hjelp, kan få hjelp til eigenomsorg og pleie som kjem inn under sjukepleie / helsehjelp.

Tenesta er gratis.

Telefonnummeret til heimetenesta er: 91 81 27 67