Helsestasjonen er ein del av kommunen sitt førebyggjande og helsefremjande arbeid for barn og ungdom, og omfattar mellom anna:

  • helsefremjande og førebyggjande arbeid for barn og unge 0-20 år
  • skulehelseteneste med faste kontordagar onsdagar på ungdomsskulen og torsdagar på barneskulen
  • rettleiing og helseopplysing
  • miljøretta helsevern / smittevern
  • utanlandsvaksinering


Opningstid:
08.00-15.45 (15. september-30. april)
08.00-15.00 (1. mai-14. september)

Kontakt helsestasjonen på telefon: 57 65 56 63

Følg Leikanger helsestasjon på Facebook Facebook