Dunkane for våtorganisk avfall (brunt lok ) vert henta kvar 14. dag. Dunkane for restavfall (grått lok) og for papp/papir (blått lok) vert henta kvar 4. veke. 

Renovasjonskalender vert sendt til alle husstandar kvart år. Serviceekspedisjonen har også kalenderen til utdeling.