Det er felt 85 hjort i Leikanger i 2015.

Av desse er det
11 hannkalv og 10 hokalv
15 hanndyr 1 1/2 år (spissbukk) og 21 hodyr 1 1/2 år
13 eldre bukk ( 2 1/2 år og eldre) og 15 eldre hodyr ( 2 1/2 år og eldre )

Dyra er felt i desse jaktfelta :
Hangsete - 5
Njøsadalen - 7
Henjadalen - 7
Husabø - 5
Hamre - 4
Fosse - 4
Huke - 7
Grinde - 17
Suphamar - 12
Eitorn aust - 8
Eitorn vest - 5
Trodalen - 4