I høve jaktstart 1. september er det i år ei endring frå i fjor. Det skal ikkje takast CWD-prøver av hjort skote i ordinær jakt. Fallvilt skal det framleis takast CWD-prøver av.

Med ynskje om ei god og trygg jakt!