Alle tilsette i dei tre kommunane er invitert til å komme med innspel.

Meir informasjon og høyringsnotat