I samband med etablering av Leikanger kraftverk søkjer Sognekraft AS Fylkesmannen om løyve til utslepp av tunnelvatn og dumping av sprengsteinmasar i Sognefjorden ved Suppam i Leikanger kommune.
Søknadene gjeld utslepp av drifts- og drensvatn til både Grindselvi og til Sognefjorden, og dumping av ca. 175 000 m3 massar i fjorden.

Dokument til søknadene finn du her

Merknader til søknadene sender du på e-post til fmsfpost@fylkesmannen.no eller pr.brev til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger.
innan 15. august 2017.

Dokumenta ligg også til offentleg gjennomsyn i serviceekspedisjonen.