Psykososialt kriseteam

Teamet er ein del av Leikanger kommune sin kriseberedskap. Teamet skal yta naudsynt hjelp til den/dei som vert råka av kriser, spesielle dødsfall og andre uventa hendingar som gir behov for slik hjelp.

Gruppa er sett saman av personar som naturleg vil ha oppgåver ved ein akutt krisesituasjon.
Alt etter kva hendingar som er aktuelle, må gruppa kunne nyttast samla eller ved enkeltmedlemmer.
Gruppa kan trekka inn andre ressursar eller personar i enkeltsaker ved behov.

Psykososialt kriseteam er samansett av
Stiiling Namn Telefonnr
Kommuneoverlege Leiv Erik Husabø 57 65 56 66
Psykiatrisk sjukepleiar Oddrun Tveit 91 84 72 79
Nav Grete Hagen 55 55 33 33
Helsesyster Astrid Sunde 57 65 56 63
Politi Norvald Ylvisåker 57 62 91 25
Sokneprest Kyrkjekontoret 56 67 99 85

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS